Rialp amb la música! Aquesta és l’expressió que defineix amb més exactitud el sentiment amb el que Rialp Musical Associació acompanya, any rere any, la programació del Festival de Música de la Vila de Rialp.

Rialp Musical Associació va néixer per a donar vida i alè a la cultura musical, fent divulgació de la seva bellesa auditiva i amb el propòsit de donar-la a conèixer, fer-la estimar i difondre els seus sons i artistes arreu del territori. La seva caminada va iniciar-se amb la creació de l’escola de música itinerant i de la que en podem testimoniar el seu èxit i creixement.

Amb aquest esperit engrescador i entusiàstic, Rialp Musical Associació ens ha obert el camí cap a l’art musical oferint-nos tot un seguit d’activitats al voltant de la música i que es materialitzen en events tant importants com el Festival de música de la vila de Rialp, el Concurs Internacional de piano romàntic Mario Calado, les conferències, o l’obra musical anomenada El concert de Rialp que el músic Jaume Torrent va composar l’any 2010 i que ha estat enregistrada i difosa a diversos països, tot plegat, amb una gran inversió d’esforços personals i econòmics destinats a empènyer i lluitat perquè la cultura musical s’arreli en el nostre territori. Avui podem afirmar que Rialp Musical Associació son uns magnífics ambaixadors del nostre municipi arreu del territori.

El Festival de Música de la Vila de Rialp 2017, és la continuïtat i el resultat de disset anys del treball i l’esforç d’unes poques persones per a oferir-nos un camí essencial per gaudir de la cultura musical del Pallars. La naturalesa del Festival de Música de la Vila de Rialp és poder representar dins de la societat civil un projecte cultural en el àmbit de la música i l’ensenyament musical. Rialp Musical ajuda a donar a conèixer els municipis del Pallars a reu del món i representa un estímul a l’interès musical de primer ordre.

Com Alcalde de Rialp i en nom de tot el municipi agraeixo i encoratjo a Rialp Musical Associació, a la seva Junta, a tots els socis i amants de la cultura musical, en la seva continuïtat, a no defallir en endegar i mantenir projectes culturals com el que el present programa ens mostra i del que afirmo que, a dia d’avui i després de disset anys, Rialp Musical Associació n’ha mantingut la línia ascendent tant en qualitat com en la projecció internacional del Festival.

La música és un art que treballa els sons per a oferir-nos la seva sensibilitat en formacions ordenades i harmòniques fins aconseguir la melodia idònia, plasmar-la a la partitura per a llençar-la a l’espai auditiu i poder captar la seva bellesa. Rialp Musical Associació amb la celebració del Festival de Música de la vila de Rialp contribueix en difondre i apropar l’art de la música a tots els nostres veïns, amics i visitants generant a l’hora una important via d’aproximació i comunicació envers les nostres conrades.

Gràcies Rialp Musical Associació per la vostra tasca i per la vostra tangible proposta de gaudir de l’art de la música.

Il·lustre Sr. Gerard Sabarich Fernàndez-Coto
Alcalde de Rialp